วิเคราะห์อุจจาระไข่พยาธิสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

การตรวจนับไข่พยาธิด้วยวิธี kato katz thick smear ไม่ว่าจะมีปรสิตในมดลูก

มันออกมาจากก้น หนอนส่งผลกระทบต่อดวงตา

Related Posts